The Level of Interest Regarding Nutrition Issues Among the Selected Group of Children and Teenagers Aged 10–16 Years

Authors

  • A. Platta Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Zakład Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji
  • T. Pukszta Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Zakład Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji

DOI:

https://doi.org/10.26408/104.09

Keywords:

nutrition issues, nutrition education, children, adolescents

Abstract

The main aim of the study was to assess the level of interest regarding nutrition issues among the selected group of children and adolescents aged 10–16 years. The study was conducted in a group of 260 children, including 130 elementary school pupils (66 girls and 64 boys) and 130 junior high school students (68 girls and 62 boys) aged from 10 to 16 years. Each respondent had to determine his/her attitude to the statements made in the study according to the 5-point Likert scale with boundary marks "definitely not" (1) to "definitely yes" (5). The final conclusion based on the conducted studies was that the level of interest regarding nutrition issues among the selected group of children was indifferent.

References

Blossner, M., de Onis, M., 2005, Malnutrition: Quantifying the Health Impact at National and Local Levels, WHO reports, Nutrition for Health and Development Protection for the Human Environment, Environmental Burden of Disease Series, No. 12, Geneva.

[2] Cooke, L., 2004, The Development and Modification of Children’s Eating Habits, British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin, no. 29, s. 31–35.

[3] Czarniecka, E., Namysław, I., 2008, Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 6(61), s. 129–143.

[4] Czarnocińska, J., Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Kowalkowska, J., Wądołowska, L., 2013, Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia a zachowania żywieniowe dziewcząt i młodych kobiet w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

[5] Falkowska, A., Ostrowska, L., Stefańska, E., 2011, Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 10–12 lat o zróżnicowanym stopniu odżywienia, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, nr 7(4), s. 222–228.

[6] Gibney, M.J., Margetts, B.M., Kearney, J.M., Arab, L., 2004, Public Heath Nutrition, Blackwell Science, Oxford.

[7] Jeżewska-Zychowicz, M., 2002, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na sposób żywienia uczennic szkół gastronomicznych, Żywienie Człowieka i Metabolizm, nr 29, s. 143–149.

[8] Kryska, S., Grajek, M., Sobczyk, K., 2015, Czynniki rodzinne wpływające na kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci, Pielęgniarstwo Polskie, 2(56), s. 212-215.

[9] Lemanowicz, M., 2015, Rola reklamy telewizyjnej w kształtowaniu postaw żywieniowych dzieci w wieku szkolnym, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, t. 17, z. 6, s. 146–150.

[10] Mazur, A., 2011, Czy otyłość to częsty problem u dzieci? w: Małecka-Tendera, E., Socha, P. (red.), Otyłość u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 13–18.

[11] Pilch, W., Janiszewska, R., Makuch, R., Mucha, D., Pałka, T., 2011, Racjonalne odżywianie i jego wpływ na zdrowie, Hygeia Public Health, nr 46(2), s. 244–248.

[12] Posłuszna, M., 2010, Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole – program prozdrowotny, Problemy Pielęgniarstwa, nr 18(2), s. 226–231.

[13] Ritchey, P.N., Frank, R.A., Hursti, U.K., Tuorila, H., 2003, Validation and Cross-national Comparison of the Food Neophobia Scale (FNS) Using Confirmatory Factor Analysis, Appetite, no. 40, s. 163–173.

[14] Sikorska-Wiśniewska, G., 2007, Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 6(55), s. 71–80.

[15] Socha, D., 2012, Nawyki żywieniowe kształtowane przez sklepiki szkolne jako wyraz działań polityki zdrowotnej wobec dzieci, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 10, s. 227–239.

[16] Szreder, M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

[17] Wajszczyk, B., Charzewska, J., Chabros, E., Rogalska-Niedźwiedź, M., Chwojnowska, Z., Fabiszewska, J., 2008, Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 89(1), s. 85–89.

[18] Waluś, A., Wądołowska, L., Cichon, R., 2005, Wybrane zwyczaje żywieniowe i struktura spożycia produktów przez młodzież z rejonu suwalskiego i Olsztyna, Bromatologia i Chemia Toksyko¬logiczna, vol. XXXVII, s. 585–589.

[19] Wądołowska, L., 2010, Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

[20] Wądołowska, L., Cichon, R., 1996, Wpływ czynników środowiskowych na zachowania żywieniowe młodzieży akademickiej, Żywienie Człowieka i Metabolizm, nr 1.

[21] Yehuda, S., Rabinovitz, S., Mostosky, D.I., 2006, Nutritional Deficiencies in Learning and Cognition, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrient, no. 43, s. 22–25.

[22] Zimna-Walendziak, E., Kolmaga, A., Tafalska, E, 2009, Styl życia – aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 4(65), s. 195–203.

Published

2018-09-30

How to Cite

Platta, A., & Pukszta, T. (2018). The Level of Interest Regarding Nutrition Issues Among the Selected Group of Children and Teenagers Aged 10–16 Years. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (104), 83–90. https://doi.org/10.26408/104.09

Issue

Section

Articles