Attitudes and behaviours regarding of adults towards fat products containing fat available in food trading

Authors

  • A. Platta Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością,
  • M. Radzymińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Olsztyn

Keywords:

products containing fat, adults, nutritional attitudes and behaviours

Abstract

The main aim of the research was an evaluation of dietary attitudes and behaviours regarding adults living in the small city in the Pomeranian province food products for them earlier with a low and high content of fats in overall. The research had been conducted among the group of 160 persons. A scale of the dietary neophobia was the foundation of assessment of attitudes according to the examined group of respondents – Food Neophobia Scale (FNS) by Pliner i Hobden (1992) and Food Attitude Survey (FAS-R) by Frank i van der Klaauw (1994), by means of which the tendency of respondents to approval of products was assessed and which earlier never ate. It has been shown that the examined group of adults had been characterized by the highest level of the dietary neophobia and didn't demonstrate will of trying food products unknown for them earlier with a low and high content of fats in overall.

References

Balas, J., 2005, Kwasy tłuszczowe w rynkowych produktach spożywczych – oleje, margaryny, masło, tłuszcze mieszane, majonezy, Postępy Fitoterapii, nr 3–4, s. 109–114.

[2] Balas, J., Pawlicka, M., Jacórzyński, B., Filipek, A., Domina, P., Mielniczuk, E., Daniewski, M., 2001, Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych w wybranych rybach morskich, Roczniki PZH, nr 52, s. 277–284.

[3] Cichosz, G., Czeczot, H., 2011, Stabilność oksydacyjna tłuszczów jadalnych – konsekwencje zdrowotne, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, nr 1, s. 50–60.

[4] Daniewski, M., Jacórzyński, B., Filipek, A., Balas, J., Pawlicka, M., Mielniczuk, E., 2003, Skład kwasów tłuszczowych wybranych olejów jadalnych, Roczniki PZH, nr 54(3), s. 263–267.

[5] Dąbrowska, A., Babicz-Zielińska, E., 2011, Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji, Hygeia Public Health, nr 46(1), s. 39–46.

[6] Frank, RA., van der Klaauw, NJ., 1994, The Contribution of Chemosensory Factors to Individual Differences in Reported Food Preferences, Appetite, no. 22, s. 101–123.

[7] Łoźna, K., Kita, A., Styczyńska, M., Biernat, J., 2012, Skład kwasów tłuszczowych olejów zalecanych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 93(4), s. 871–875.

[8] Mińkowski, K., Grześkiewicz, S., Jerzewska, M., Ropelewska, M., 2010, Charakterystyka składu chemicznego olejów roślinnych o wysokiej zawartości kwasów linolenowych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 6(73), s. 146–157.

[9] Niedźwiedzka, E., Wądołowska, L., 2010, Analiza urozmaicenia spożycia żywności w kontekście statusu socjoekonomicznego polskich osób starszych, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 91(4), s. 2–9.

[10] Obiedzińska, A., Waszkiewicz-Robak, B., 2012, Oleje tłoczone na zimno jako żywność funkcjonalna, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 1(80), s. 27-44.

[11] Pliner, P, Hobden, K., 1992, Development of a Scale to Measure the Trait of Food Neophobia in Humans, Appetite, no. 19, s. 105–120.

[12] Ritchey, P.N., Frank, R.A., Hursti, U.K., Tuorila, H., 2003, Validation and Crossnational Comparison of the Food Neophobia Scale (FNS) Using Confirmatory Factor Analysis, Appetite, no. 40, s. 163–173.

[13] Zychnowska, M., Pietrzak, M., Krygier, K., 2013, Porównanie jakości oleju rzepakowego tłoczonego na zimno i rafinowanego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 575, s. 131–138.

Published

2017-08-31

How to Cite

Platta, A., & Radzymińska, M. (2017). Attitudes and behaviours regarding of adults towards fat products containing fat available in food trading. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (99), 79–87. Retrieved from https://ojs.umg.edu.pl/index.php/sjgmu/article/view/198

Issue

Section

Articles