Dietary Behaviour of Adolescents Based on the Example of Fat Intake as a Measure of Consumption of Unhealthy Foods in the Context of Setting Sustainable Development Goals

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26408/126.03

Keywords:

quality of nutrition, health-related behaviour, youth, sustainable development

Abstract

Identifying trends related to food consumption and discussing their relationship to the two Sustainable Development Goals (SDGs) is an important issue regarding the changes and transformations of the world, including meeting the needs of current and future generations. The aim of the article was to assess the nutritional behaviour of a selected group of adolescents aged 15–18 based on the example of fat intake as a measure of consumption of unhealthy foods, especially in the case of overconsumption. The study used the method of primary data analysis, critical analysis of the relevant literature, comparative analysis and the method of synthesis and logical inference. The group of adolescents studied (living in Gdynia, Poland) showed quite unhealthy behaviour based on the example of fat intake. According to the authors of the publication, further research monitoring pro-health attitudes and behaviour of young people is useful and justified as we need to know whether it is necessary to take action to promote development of healthier attitudes and hierarchy of health values. In the light of the challenges of the SDGs, hedonistic needs and trends are important, related, amongst other things, to the issues of ensuring good health and greater care for the mental and physical condition of young people and their families.

References

Aikman, S.N., Min, K.E., Graham, D., 2006, Food Attitudes, Eating Behavior, and the Information Underlying Attitudes, Appetite, no. 47(1), pp. 111–114.

Backman, D.R., Haddad, E.H., Lee, J.W., Johnston, P.K., Hodgkin, G.E., 2002, Psychosocial Predictors of Healthful Dietary Behavior in Adolescents, Journal of Nutrition Education Behaviour, no. 4, pp. 184–193.

Bieganowska, A., Kowaluk-Romanek, M., 2013, Miejsce edukacji żywieniowej w autorskich miniprojektach edukacyjnych, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, no. 32.

Czarniecka-Skubina, E., Namysłow, I., 2008, Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów szkół średnich, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, no. 6(61), pp. 129–143.

Czarnocińska, J., Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Kowalkowska, J., Wądołowska, L., 2013, Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia a zachowania żywieniowe dziewcząt i młodych kobiet w Polsce, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.

Ekhmke vel Emczyńska-Seliga, E., 2019, Dlaczego ogranicza się w diecie dzieci podaż nasyconych kwasów i izomerów typu trans? Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, Warszawa, https://ncez.pl/dzieci-i-mlodziez/dzieci-0-3/dlaczego-ogranicza-sie-w-diecie-dzieci-podaz-kwasow-tluszczowych-nasyconych-i-izomerow-typu-trans- (01.09.2022).

Garbowska, B., Radzymińska, M., Tarczyńska, A.S., 2021, Marnotrawstwo żywności – studium zarządzania łańcuchem żywnościowym, Wydawnictwo Instytutu Badań Gospodarczych w Olsztynie, Olsztyn.

Gęsiński, K., Ruszkowska, M., 2022, Comparative Analysis Quality of Innovative Pasta from Quinoa, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, no. 122, pp. 32–45.

Gronowska-Senger, A., 2009, Zarys oceny żywienia, Wyd. SGGW, Warszawa.

Grzymisławska, M., Puch, E.A., Zawada, A., Grzymisławski, M., 2020, Do Nutritional Behaviors Depend on Biological Sex and Cultural Gender? Advances in Clinical and Experimental Medicine, no. 29(1), pp. 165–172.

Hearty, A.P., Andreson, R., Tatham, R., Black, W., 2007, Relationship Between Attitudes Toward Healthy Eating and Dietary Habits, Lifestyle and Demographic Factors in a Representative Sample of a Irish Adults, Appetite, no. 48, pp. 1–11.

Humeniuk, E., Dąbska, O., Pawlikowska-Łagód, K., Rumińska, M., 2018, Ocena wybranych zachowań zdrowotnych młodzieży z terenu Polski środkowo-wschodniej, Rozprawy Społeczne, vol. 12, no. 2, pp. 73–81.

Jarosz, M., 2019, Piramida zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży, https://ncez.pzh.gov.pl/-dzieci-i-mlodziez/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy-2 (1.07.2022).

Jarosz, M., Rychlik, E., Stoś, K., Charzewska, J., 2020, Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.

Kaczor-Szkodny, P.M., Szkodny, W., 2021, Wybrane elementy wpływające na powstawanie i kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych,Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, no. 27(1), pp. 45–49.

Kelly, A., Ciclitira, K., 2011, Eating and Drinking Habits of Young London-based Irish Men. A Qualitative Study, Journal of Gender Studies, vol. 20, no. 3, pp. 223–235.

Kozłowska-Burdziak, M., 2019, Warunki bezpieczeństwa żywnościowego Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego), Optimum. Economic Studies, vol. 97, no. 3, pp. 33–48.

Kropornicka, B., Baczewska, B., Dragan, W., Krzyżanowska, E., Olszak, C., Szymczuk, E., 2015, Zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zależności od miejsca zamieszkania, Rozprawy Społeczne, no. 9(2), pp. 58–64.

Maksymowicz-Jaroszuk, J., Karczewski, J., 2010, Ocena zachowań i zwyczajów żywieniowych gimnazjalistów z terenu Białegostoku, Hygeia Public Health, no. 45(2), pp. 167–172.

Myers, D.G., 2003, Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań.

Ojo, O., Ojo, O.O., Adebowale, F., Wang, X.H., 2018, The Effect of Dietary Glycaemic Index on Glycaemia in Patients with Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, Nutrients, 2018, no. 10(3).

Pieniak, Z., Verbeke, W., Olsen, S.O., Brich, Hansen, K., Brunsø, K., 2010, Health-related Attitudes as a Basis for Segmenting European Fish Consumers, Food Policy, no. 35, pp. 448–455.

Platta, A., 2020, Assessment of the Consumption of Fiber Food Products by a Selected Women's Group, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, no. 114, pp. 17–21.

Provencher, V., Polivy, J., Herman, C.P., 2009, Perceived Healthiness of Food. If it’s Healthy, You Can Eat More! Appetite, no. 52 (2), pp. 340–344.

Roininen, K., Tuorila, H., 1999, Health and Taste Attitudes in the Prediction of Use Frequency and Choice Between Less Healthy and More Healthy Snacks, Food Quality and Preference, no. 10, pp. 357–365.

Sagili, V.S., Chakrabarti, P., Jayanty, S., Kardile, H., Sathuvalli, V., 2022, The Glycemic Index and Human Health with an Emphasis on Potatoes, Foods, no. 11(15).

Spencer, R.A., Rehman, L., Kirk, S.F., 2015, Understanding Gender Norms, Nutrition, and Physical Activity in Adolescent Girls: A Scoping Review, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, no. 12.

Stachura, A., Pisulewski, P., Kopeć, A., Leszczyńska, T., Bieżanowska-Kopeć, R., 2009, Oszacowanie spożycia tłuszczów ogółem oraz kwasów tłuszczowych przez młodzież wiejską Beskidu Żywieckiego, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 66, no. 5, pp. 119–131.

Suliga, E., Sobaś, K., Bryk, P., Wawrzycka, I., Głuszek, S., 2021, Assessment of Eating Habits of Patients Qualified for Bariatric Surgery – Preliminary Research, Medical Studies/Studia Medyczne, no. 37(3), pp. 193–201.

Sun, Y-H., C., 2008, Health Concern, Food Choice Motives, and Attitudes Towards Healthy Eeating: The Mediating Role of Food Choice Motives, Appetite, no. 51(1), pp. 42–49.

Świtalski, M., Ruszkowska, M., Kamińska, M., 2021, Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych handlowych odżywek białkowych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 28, no. 3(128), pp. 31–45.

Thompson, F.E., Byers, T., 1994, Dietary Assessment Resource Manual, Journal of Nutrition, no. 124, pp. 2245–2317.

Wagner, S., Banaszkiewicz, M., Andruszkiewicz, A., Strahl, A., Miler, A., Kubica, A., 2015, Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, no. 21(3), pp. 278–281.

Wądołowska, L., Hamułka, J., Kowalkowska, J., Ulewicz, N., Hoffmann, M., Górnicka, M., Bronkowska, M., Leszczyńska, T., Glibowski, P., Korzeniowska-Ginter, R., 2019, Changes in Sedentary and Active Lifestyle, Diet Quality and Body Composition Nine Months after an Education Program in Polish Students Aged 11–12 Years: Report from the ABC of Healthy Eating Study, Nutrients, no. 11(2).

Wiśniewska, M.Z., 2022, Ewolucja trendów i zagrożeń w konsumpcji żywności w świetle celów zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe UEK, vol. 995, no. 1, pp. 63–79.

Wolnicka, K., Taraszewska, A., 2019, https://ncez.pzh.gov.pl/dzieci-i-mlodziez/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy-co-nowego-2/ (1.07.2022).

Zandstra, E.H., de Graaf, D., van Staveren, W., A., 2001, Influence of Health and Taste Attitudes on Consumption of Low- and High-Fat Foods, Food Quality and Preference, no. 12, pp. 75–82.

Zborowski, M., Mikulec, A., 2021, Zachowania żywieniowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podczas pandemii COVID-19, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 28, vol. 129, no. 4, pp. 98–110.

Zborowski, M., Mikulec, A., 2022, Dietary Catering: The Perfect Solution for Rational Food Management in Households, Sustainability, vol. 14, no. 15.

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Platta, A., & Radzymińska, M. (2023). Dietary Behaviour of Adolescents Based on the Example of Fat Intake as a Measure of Consumption of Unhealthy Foods in the Context of Setting Sustainable Development Goals. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (126), 33–44. https://doi.org/10.26408/126.03