SENSORY MARKETING ACCORDING TO SHOPPING CENTRE CUSTOMERS

Authors

  • Agnieszka Rybowska Gdynia Maritime University, Morska St. 81-87, 81-225 Gdynia, Poland, Faculty of Management and Quality Sciences

DOI:

https://doi.org/10.26408/129.04

Keywords:

young consumer, aromamarketing, audiomarketing, visual marketing, consumer behaviour

Abstract

Sensory marketing is one of the forms of marketing communication and a method of customer attachment to the brand. It is based on influencing the customer's senses, which is supposed to affect their sensory experience and, as a result, positive recollection of the product's brand. The aim of the study was to find out the opinions of shopping mall customers on sensory marketing activities. Two studies were conducted: a survey and an observation study. Both surveys involved young people: customers of shopping malls. It has been shown that young customers are knowledgeable about sensory marketing but often do not notice how it works at purchasing points. The respondents concluded that, in such a situation, sensory stimuli influence the choice of product, but not necessarily people's attachment to the brand. The stimuli used in audio and aroma marketing have a positive impact on customers but sometimes they are also perceived negatively. The research shows that you need to monitor your target customer groups and adjust sensory stimuli to their tastes. It may be used by organisations for product management and marketing planning purposes.

References

Dahlen, M., Lange, F., Smith, T., 2010, Marketing Communications, John Wiley & Sons, London, UK.

Deluga, W., 2016, Merchandising w handlu detalicznym, Marketing i Zarządzanie, vol. 4(45), pp. 287–299.

Dissabandara, D.R., Dissanayake, D.M.R., 2019, Theoretical Overview on Sensory Marketing, International Journal of Current Research, vol. 11, no. 07, pp. 5361–5364.

Farhadi, S., Eslambolchi, A., Hamedani, E.A., 2017, Sensory Branding, International Journal of Research in Business Management, vol. 5, pp. 41–56.

Grzybowska-Brzezińska, M., Rudzewicz, A., 2013, Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów), Handel Wewnętrzny, vol. 6(347), pp. 68–79.

Hultén, B., Broweus, N., van Dijk, M., 2011, Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa.

Johann, M., 2011, Marketing sensoryczny, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, vol. 2,

pp. 137–140.

Kolasińska-Morawska, K., 2012, Merchandising sensoryczny zintegrowanym instrumentarium wspomagającym oddziaływanie przedsiębiorstw na zachowania klientów w placówkach handlowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XIII, no. 2, pp. 67–97.

Krishna, A. (ed.), 2010, Sensory Marketing: Research on the Sensuality of Products, Routledge, New York, USA.

Kuczamer-Kłopotowska, S., 2017, Sensory Marketing as a New Tool of Supporting the Marketing Communication Process in Tourism Services Sector, Handel Wewnętrzny, vol. 2(367), pp. 226–235.

Lenart, M., 2019, Marketing sensoryczny jako czynnik determinujący spożywcze decyzje zakupowe klientów, Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, vol. 19, pp. 81–102.

Lindstrom, M., 2009, Brand Sense – marka pięciu zmysłów, Helion, Gliwice.

Pabian, A., 2019, Marketing zmysłów jako koncepcja multisensorycznego oddziaływania na konsumentów, Marketing i Rynek, vol. 7, pp. 31–40.

Pecyna, M., Stoma, M., Piekarski, W., 2014, Strategia marketingu sensorycznego dla wybranych przedsiębiorstw w przemyśle rolno-spożywczym, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/-kzz/artyk_pdf_2014/T1/t1_429.pdf, (10.10.2023).

Rodas-Areiza, J.A., Montoya-Restrepo, L.A., 2018, Methodological Proposal for the Analysis and Measurement of Sensory Marketing Integrated to the Consumer Experience, DYNA,

vol. 85(207), pp. 54–59.

Rybowska, A., 2014, Działanie marketingu sensorycznego w społeczeństwach informacyjnych, Marketing i Rynek, vol. 11, pp. 249–256.

Rybowska, A., 2016, Postrzeganie działań marketingu sensorycznego w placówkach handlowych przez młodych konsumentów, Studia i Prace WNEiZ US, vol. 44(2), pp. 249–259.

Sadowska, M., 2010, Kolekcjonerzy wrażeń. Marketing w Praktyce, vol. 10, pp. 16–17.

Schmidt, B.H., Rogers, D.L. (eds.), 2008, Handbook on Brand and Experience Management, Edward Elgar Publishing, Mas¬sachusetts.

Shahid, S., Paul, J., Gilal, F.G., Ansari, S., 2022, The Role of Sensory Marketing and Brand Experience in Building Emotional Attachment and Brand Loyalty in Luxury Retail Stores, Psychology

& Marketing, vol. 39(7), pp. 1398–1412.

Sowier-Kasprzyk, I., 2022, Wpływ marketingu sensorycznego na lojalność oraz decyzje zakupowe klientów, ZN WSH Zarządzanie, vol. 3, pp. 73–85.

Staniszewska, M., 2021, Strategie marketingu sensorycznego jako skuteczne narzędzie zindywi¬duali-zowanej komunikacji z klientem, Współczesna Gospodarka, Contemporary Economy, Electronic Scientific Journal, vol. 12(1), pp. 1–9.

Szymańska, A.I., Płaziak, M., 2017, Preferencje i zachowania konsumentów w centrach handlowych

w Polsce na przykładzie Krakowa, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 31(3), pp. 132–152.

Tagg, P., 1982, Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice, Popular Music, vol. 2,

pp. 37–67.

Włodarczyk, R., 2018, Implementacja marketingu sensorycznego w sektorze usług, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, vol. 29, pp. 258–268.

Zielińska, A., Koy, N., 2017, Muzyka jako narzędzie kreowania wrażeń klienta w punkcie sprzedaży detalicznej, Modern Management Review, vol. 24, no. 42, pp. 173–182.

Downloads

Published

2024-03-28

How to Cite

Rybowska, A. (2024). SENSORY MARKETING ACCORDING TO SHOPPING CENTRE CUSTOMERS. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 129, 46–61. https://doi.org/10.26408/129.04