Assessment of sensory quality of selected fruit and cereal bars Beata BorkowskaJoanna Opolska

Authors

  • B. Borkowska Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
  • J. Opolska Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

Keywords:

fruit and cereal bars, sensory assessment

Abstract

The paper demonstrates an assessment of sensory quality of fruit and cereal bars from selected producers that are available on the retail market. The following three flavour varieties of fruit and cereal bars were selected for examination: banana-chocolate, nutchocolate, with raisins in chocolate. The sensory assessment was carried out using a 5-point scale method with the use of a specially grade master card on the PN-V-74026:2003 and literature. The sensory assessment concluded that among the banana-chocolate and raisins in chocolate bars the best score was attained by the bars produced by a producer (A), and in the case of nut-chocolate flavour, the bars of producer (C) were given the highest grade.

References

Bohdan, M., 2009, Walory zdrowotne wyrobów typu musli, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, nr 7, s. 70–73.

[2] Greń, J., 1975, Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa.

[3] Jaworska, D., Pruska, A., 2012, Zastosowanie oceny konsumenckiej w opracowaniu nowych wyrobów spożywczych na przykładzie batonu typu musli, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 570, s. 53–63.

[4] Kowalska, J., Małoszewska, E., 2009, Ocena towaroznawcza czekolad wysokokakaowych, Nauka. Przyroda. Technologie, nr 3(4), s. 1–10.

[5] Krełowska-Kułas, M., 1993, Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa.

[6] Mościcki, L., 1999, Ekstruzja i jej zastosowanie w przetwórstwie rolno-spożywczym. Część. 3. Produkcja zbożowej galanterii śniadaniowej, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 3, s. 7–9.

[7] PN-A-88032:1998, Wyroby cukiernicze. Badania organoleptyczne.

[8] PN-V-74026:2003, Batony owocowo-zbożowo, specjalne.

[9] PN-EN ISO 8586:2014-03, Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania wybranych oceniających i ekspertów oceny sensorycznej.

[10] Wianecki, M., 2007, Technologia ekstrudowanych produktów zbożowych z dodatkiem białek zwierzęcych i roślinnych, Akademia Rolnicza w Szczecinie.

[11] Zawiślak, K., Grochowicz, J., Panasiewicz, M., Sobczak, P., 2005, Ocena sensoryczna batonów otrzymanych na bazie przetworzonych zbóż, Inżynieria Rolnicza, nr 11(9), s. 533–541.

Published

2017-08-31

How to Cite

Borkowska, B., & Opolska, J. (2017). Assessment of sensory quality of selected fruit and cereal bars Beata BorkowskaJoanna Opolska. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (99), 149–155. Retrieved from https://ojs.umg.edu.pl/index.php/sjgmu/article/view/206

Issue

Section

Articles