Quality costs in catering

Authors

  • Ewa Malinowska University of Gdańsk, Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland, Faculty of Management, Department of Business Economics, Division of Quality and Environmental Management

DOI:

https://doi.org/10.26408/118.02

Keywords:

quality costs, quality cost assessment, quality cost analysis, quality cost accounting, catering

Abstract

One of the tools for improving quality in an organisation is the use of quality cost accounting, which can be helpful in the analysis of the qualitative situation of an enterprise and its optimisation. There is no universal model of quality cost accounting. An organisation that decides to implement such an instrument must keep in mind that it is a time-consuming and labour-intensive process. This article presents an example of identification and quantification of quality costs for the catering industry. A presentation of quality costs was made with a division into cost groups: compliance and non-compliance and a method of recording quality costs characteristic of catering production was proposed as well as methods of their analysis and optimisation. The possibility of the use of this tool by large chains operating in the catering industry to identify the strengths and weaknesses of pro-quality activities was highlighted.

References

Balon, U., 2008, Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 14, Rachunkowość a controlling, pp. 13–21.

2. Ciechan-Kujawa, M., 2003, Rachunek kosztów jakości w praktyce polskich przedsiębiorstw, Problemy Jakości, vol. 35, no. 9, pp. 30–34.

3. Ciechan-Kujawa, M., 2005, Rachunek kosztów jakości. Wykorzystanie w zarządzaniu przedsię¬biorstwem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

4. Gokilakrishnan, G., Varthanan, P.A., 2019, Development of Manufacturing-Distribution Plan Considering Quality Cost, International Journal of Enterprise Network Management, vol. 10, no. 3–4, pp. 280–304.

5. Górecka, D., 2007, Wpływ przetwarzania i przechowywania żywności na jej cechy sensoryczne [in:] Gawęcki, J., Baryłko-Pikielna, N. (eds.), Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.

6. Kister, A., 2010, Koszty jakości usług bankowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 122, Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, pp. 213–221.

7. Kokot-Stępień, P., 2014, Rachunek kosztów jakości instrumentem controllingu w zakresie zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, vol. 804, pp. 83–92.

8. Kraska, Ł., Stadnicka, D., 2010, Wdrożenie pełnego rachunku kosztów jakości w dużym przedsię¬biorstwie, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, vol. 1, pp. 35–45.

9. Malik, T.M., Khalid, R, Zulqarnain, A., Iqbal, S.A., 2016, Cost of Quality: Findings of a Wood Products' Manufacturer, The TQM Journal, vol. 28, no. 1, pp. 2–20.

10. Malinowska, E., 2008, Koszty utrzymania systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego [in:] Wiśniewska, M., Malinowska, E. (eds.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

11. Malinowska, E., 2020a, Klasyfikacja kosztów jakości, Problemy Jakości, vol. 52, no. 2, pp. 7–12.

12. Malinowska, E., 2020b, Kwantyfikacja kosztów jakości, Problemy Jakości, vol. 52, no. 3, pp. 2–13.

13. Malinowska, E., Szymańska-Brałkowska, M., 2021, Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w gastro¬nomii w dobie pandemii COVID-19 – studium przypadku, Problemy Jakości, vol. 2, pp. 2–9 .

14. Martyniuk, T., Cygańska, M., Żurawik, A., Malinowska, E., 2021, Rachunek kosztów podmiotów leczniczych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.

15. Milewska, M., Praczko, A., Stasiak, A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.

16. Nita, B., 2013, Raportowanie wewnętrzne w zakresie jakości, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, vol. 58, pp. 253–260.

17. Opolski, K., Dykowska, G., Możdżonek, M., 2005, Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.

18. Sadkowski, W., 2018, Propozycja ujęcia struktury kosztów jakości procesów podstawowych przedsiębiorstw usługowych w układzie kalkulacyjnym kosztów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 514, pp. 389–403.

19. Sala, J., 2011, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa.

20. Toruński, J., 2011, Rola rachunku kosztów jakości w zarządzaniu spółdzielnią mleczarską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, vol. 15, no. 88, pp. 39–49.

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

Malinowska, E. (2021). Quality costs in catering. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 1(118), 24–37. https://doi.org/10.26408/118.02

Issue

Section

Articles