The content of vitamin C in short-shelf-life (24 hrs) juices available commercially and produced at home

Authors

  • J. Stankiewicz Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
  • B. Wieczorkiewicz Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

Keywords:

vitamin C, L-ascorbic acid, apple juices, short-shelf-life (24hrs) juices, NFC juices

Abstract

The level of vitamin C in apple juices is conditioned by many factors, which include; the variety and origin of apples, processing method and storage conditions at the point of sale. The aim of the study was to compare the content of vitamin C in single-ingredient apple juices that are available at retail outlets and those pressed at home. The study material consisted of not-from-concentrate apple juice samples produced by eight different manufacturers that were either, refrigerated or stored in ambient temperature at the point of purchase. Samples of home-pressed juice differed in terms of apple varieties, retail outlets where the apples were purchased, their country of origin and price. The highest content of vitamin C was noted in commercially available juices whose producers stated an addition of L-ascorbic acid on their packaging. Only two commercially available juices had vitamin C content similar to the amount of this compound found in homemade juices. The level of vitamin C in juices pressed at home depended on the apple variety.

References

Dobek, L., Polak-Śliwińska, M., 2016, Ocena stopnia redukcji patuliny w roztworach modelowych, imitujących napój jabłkowy, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Inżynieria Żywności, nr 2, s. 31–35.

[2] Domaradzki, P., Malik, A., Wójcik, W., 2010, Zawartość β-karotenu i witaminy C w wybranych produktach z marchwi, Bromat. Chem. Toksykol., t. XLIII, nr 2, s. 118–123.

[3] EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2013, Scientic Opinion on Dietary Reference Values for Vitamin C, EFSA Journal, no. 11(11).

[4] Gwóźdź, E., Gębczyński, P., 2015, Prozdrowotne właściwości owoców, warzyw i ich przetworów, Post Fitoter., nr (16)4, s. 268–271.

[5] http://www.kups.org.pl/index/?id=d88518acbcc3d08d1f18da62f9bb26ec# [dostęp: 14.02.2016].

[6] Janda, K., Kasprzak, M., Wolska, J., 2015, Witamina C – budowa, właściwości, funkcje i występowanie, Pom. J. Life Sci, nr 61(4), s. 419–425.

[7] Jarosz, M. (red.), 2012, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.

[8] Kiczorowska, B., Kiczorowski, P., 2005, Comparison of Some Chemical Components in Apples ‘Szampion’ Variety Produced in the Lublin Province, Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., no. 4(2), s. 37–45.

[9] Kokkinidou, S., Floros, J.D., Labor-De., L. F., 2014, Kinetics of the Thermal Degradation of Patulin in the Presence of Ascorbic Acid, Journal of Food Science, no. 79(1), s. 108–144.

[10] Kondratowicz-Pietruszka, E., 2006, Charakterystyka składu chemicznego i wartości odżywczej soków wzbogacanych karotenem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 710, s. 43–58.

[11] Lebiedzińska, A., Czaja, J., Petrykowska, K., Szefer, P., 2010, Oznaczanie witaminy C w sokach i suplementach diety z wykorzystaniem HPLC, Bromat. Chem. Toksykol., t. XLIII, nr 3, s. 249–254.

[12] Lebiedzińska, A., Czaja, J., Petrykowska, K., Szefer, P., 2012, Soki i nektary owocowe źródłem witaminy C, Bromat. Chem. Toksykol., t. XLV, nr 3, s. 390–396.

[13]Lebiedzińska, A., Marszałł, M., Borzuchowska, K., Szefer, P., 2013, Ocena zawartości witaminy C w napojach Frugo i w suplementach diety, Probl. Hig. Epidemiol., nr 94(2), s. 336–338

[14] Mazurek, A., Jamroz, J., 2010, Stabilność witaminy C w sokach owocowych i nektarze z czarnej porzeczki podczas przechowywania, Acta Agrophysica, vol. 16, nr 1, s. 93–100.

[15] Oszmiański, J., 2009, Nowe trendy w produkcji soków i nektarów jabłkowych, Przem. Ferm. Owoc.- Warz., nr 4, s. 12–15.

[16] Płocharski, W., 2014, Jakość handlowa i znakowanie soków i nektarów – omówienie wybranych zagadnień, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Warszawa.

[17] Płocharski, W., Ciok, J., Groele, B., Markowski, J., Rutkowski, K., 2014, Owoce, warzywa, soki – ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Cz. 6. Znakowanie – ich możliwe oddziaływanie na wybór produktów przez konsumentów, Przem. Ferm. Owoc.-Warz., nr 4, s. 22–30.

[18] PN-A-75951:1994, Przetwory owocowe. Soki owocowe.

[19] Suwała, G., 2005, Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 678, s. 169–175.

[20] Trojanowicz, P., 2015, Dynamiczny rozwój soków NFC w Polsce, Przem. Ferm. Owoc.-Warz., nr 7–8, s. 59–65.

[21] Wartanowicz, M. 2008, Witaminy w: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Gawęcki, J., Hryniewiecki, L. (red), PWN, Warszawa.

[22] Załecka, A., Hallmann, E., Rembiałkowska, E., 2013, Zawartość związków bioaktywnych w nowych sokach owocowych z produkcji ekologicznej, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, nr 58(4), s. 242–245.

Published

2017-08-31

How to Cite

Stankiewicz, J., & Wieczorkiewicz, B. (2017). The content of vitamin C in short-shelf-life (24 hrs) juices available commercially and produced at home. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (99), 62–70. Retrieved from https://ojs.umg.edu.pl/index.php/sjgmu/article/view/196

Issue

Section

Articles