Description of Selected Hazardous Issues During Operating the Power Grid with the Insulated Neutral Point

Authors

  • T. Nowak Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki Okrętowej

DOI:

https://doi.org/10.26408/103.04

Keywords:

IT, TT power grid, rooms, materials, other factors

Abstract

The article considers the analysis of parameters occurring in three-phase marine grid networks with an insulated neutral point. It presents the electric shock hazards occurring during the operation of the IT power grid network commonly used on sea-going ships.

References

Majewski, J., 2000, Eksploatacja i diagnostyka elektrycznych urządzeń okrętowych, WU WSM Gdynia.

[2] Mindykowski, J., 2001, Ocena jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych z układami przekształtnikowymi, Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk.

[3] Musiał, E., 2012, Ochrona od porażeń w instalacjach niskiego napięcia w świetle aktualnych przepisów i norm. Współdziałanie dwóch różnych układów, w tym TT i TN,Pomorsko-Kujawska Izba Inżynierów Budownictwa, Bydgoszcz – Toruń – Włocławek, 26–27 listopada.

[4] N SEP-E-001:2003, Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

[5] PN-E-05009-41:1992, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

[6] PN-HD 60364-4-41:2009, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

[7] PN-HD 60364-1:2010, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

[8] PN-HD 60364-4-43:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed prądem przetężeniowym.

[9] PN-HD 60364-4-444:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

[10] PRS, 2017, Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich. Instalacje elektryczne i systemy stero¬¬wania, cz. VII, Gdańsk.

[11] Siadaczka, K., 1985, Zagrożenie porażeniowe i ochrona ludzi przed porażeniem w czasie eksploatacji statku, praca doktorska niepublikowana, WSM, Gdynia.

Published

2018-12-31

How to Cite

Nowak, T. (2018). Description of Selected Hazardous Issues During Operating the Power Grid with the Insulated Neutral Point. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (103), 57–72. https://doi.org/10.26408/103.04

Issue

Section

Articles