Selected Issues Concerning the IT and TT Networks in the Light of Use in Marine Electricity Systems

Authors

  • T. Nowak Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki Okrętowej, e-mail:Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki Okrętowej

DOI:

https://doi.org/10.26408/103.03

Keywords:

IT, TT power grid, short circuit, comparison

Abstract

This article is an attempt to pay attention to the technical characteristics of the operation of the basic types of electricity networks used on the ships. The aim is to compare their work in reference to commonly occurring failures.

References

Białek, R., 2004, Elektrotechnika i elektronika okrętowa, FRAM Gdynia.

[2] Kostyszyn, R., Nowak, T., 2016, Elektroenergetyka okrętowa, Wydawnictwo AM w Gdyni, Gdynia.

[3] Mindykowski, J., 2001, Ocena jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych z układami przekształtnikowymi, OiŻ, Gdańsk.

[4] Musiał, E., 2012, Ochrona od porażeń w instalacjach niskiego napięcia w świetle aktualnych przepisów i norm. Współdziałanie dwóch różnych układów, w tym TT i TN, Pomorsko-Kujawska Izba Inżynierów Budownictwa, Bydgoszcz – Toruń – Włocławek, 26–27 listopada 2012.

[5] N SEP-E-001:2003, Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

[6] PN-E-05009-41:1992, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpie¬czeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

[7] PN-HD 60364-4-41:2009, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

[8] PN-HD 60364-1:2010, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

[9] PN-HD 60364-4-43:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed prądem przetężeniowym.

[10] PN-HD 60364-4-444:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektro¬magnetycznymi.

[12] PN-EN 61557-8:2015-03E, Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenerge¬tycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV – Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT.

[13] PRS, 2017, Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich. Instalacje elektryczne i systemy sterowania, cz. VII, Gdańsk.

Published

2018-12-31

How to Cite

Nowak, T. (2018). Selected Issues Concerning the IT and TT Networks in the Light of Use in Marine Electricity Systems. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (103), 43–56. https://doi.org/10.26408/103.03

Issue

Section

Articles