Evaluation of Fruit Sorbets Consumer Preferences

Authors

  • A. Palka Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
  • P. Karczmarczyk Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

DOI:

https://doi.org/10.26408/104.10

Keywords:

ice cream, sorbets, consumer preferences, surveys

Abstract

Surveys were conducted on consumer preferences in relation to fruit sorbets. 120 people were subject to the survey and the questionnaire was carried out online. Based on the conducted tests, it was found that sorbet is relatively rarely consumed by the respondents, and strawberry sorbet could be their favourite taste. Among the examined brands, the Grycan brand was the most popular.

References

Michalczyk, M., Kuczewski, D., 2012, Zmiany zawartości składników o charakterze prozdrowotnym w przechowywanych sorbetach z owoców jagodowych, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, nr 4(83), s. 66–74.

[2] Palka, A., 2015, Zmiany w preferencjach konsumentów na rynku lodów, Handel Wewnętrzny, 2(355), Warszawa, s. 308–31.

[3] Palka, A., 2017, Making Purchase Decisions on Ice Cream Market, Marketing i Zarządzanie, nr 2(48), s. 53–62.

[4] Rudnicki, L., 2004, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

[5] Szymańska, A.I., 2012, Promocja i jej oddziaływanie na preferencje i zachowania konsumentów – ujęcie modelowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, nr 8, Kraków, s. 87–105.

[6] Topolska, K., Filipiak-Florkiewicz, A., Florkiewicz, A., Chechelska, D., Cieślik, I., Cieślik, E., 2016, Consumer Preferences towards Sorbets: A Questionnaire Study, International Science Index, Nutrition and Food Engineering, vol. 10, no. 7, waset.org/abstracts/46814 [dostęp: 18.12.2017].

[7] Topolska, K., Filipiak-Florkiewicz, A., Florkiewicz, A., Cieślik, E., 2017, Fructan Stability in Strawberry Sorbets in Dependence on Their Source and the Period of Storage, European Food Research and Technology, no. 243, s. 701–709.

[8] https://www.ukessays.com/essays/marketing/innocent-ice-sorbets-market-analysis-marketing-essay.php March 2015 [dostęp: 18.12.2017].

Remove [1] Michalczyk, M., Kuczewski, D., 2012, Zmiany zawartości składników o charakterze prozdrowotnym w przechowywanych sorbetach z owoców jagodowych, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, nr 4(83), s. 66–74.

[2] Palka, A., 2015, Zmiany w preferencjach konsumentów na rynku lodów, Handel Wewnętrzny, 2(355), Warszawa, s. 308–31.

[3] Palka, A., 2017, Making Purchase Decisions on Ice Cream Market, Marketing i Zarządzanie, nr 2(48), s. 53–62.

[4] Rudnicki, L., 2004, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

[5] Szymańska, A.I., 2012, Promocja i jej oddziaływanie na preferencje i zachowania konsumentów – ujęcie modelowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, nr 8, Kraków, s. 87–105.

[6] Topolska, K., Filipiak-Florkiewicz, A., Florkiewicz, A., Chechelska, D., Cieślik, I., Cieślik, E., 2016, Consumer Preferences towards Sorbets: A Questionnaire Study, International Science Index, Nutrition and Food Engineering, vol. 10, no. 7, waset.org/abstracts/46814 [dostęp: 18.12.2017].

[7] Topolska, K., Filipiak-Florkiewicz, A., Florkiewicz, A., Cieślik, E., 2017, Fructan Stability in Strawberry Sorbets in Dependence on Their Source and the Period of Storage, European Food Research and Technology, no. 243, s. 701–709.

[8] https://www.ukessays.com/essays/marketing/innocent-ice-sorbets-market-analysis-marketing-essay.php March 2015 [dostęp: 18.12.2017].

Published

2018-09-30

How to Cite

Palka, A., & Karczmarczyk, P. (2018). Evaluation of Fruit Sorbets Consumer Preferences. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (104), 91–99. https://doi.org/10.26408/104.10

Issue

Section

Articles