Current State and Development Perspectives of Elbląg Port

Authors

  • A. Salomon Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Wydział Nawigacyjny, Katedra Transportu i Logistyki

DOI:

https://doi.org/10.26408/107.07

Keywords:

Port of Elbląg, infrastructure, suprastructure, transport accessibility, development directions

Abstract

The article presents the current state of the Elbląg port (mainly its location, infrastructure and suprastructure) and development prospects, mainly related to the construction of a Vistula Spit, construction of a bridge in Nowakowo and regulation and deepening of the approach fairway to the port.

References

Barański, A., Dawidowicz, D., Dobrzańska, D., Kiejzik-Głowińska, M., Tyszecki, A., Wojnarowska, A., Żochowska, M., 2017, Karta informacyjna przedsięwzięcia „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”, EKO-KONSULT Andrzej Tyszecki, Gdańsk.

[2] Ficoń, K., 2010, Logistyka morska. Statki, porty, spedycja, BEL Studio, Warszawa.

[3] Gospodarka Morska, 2012, Krynica Morska: Mieszkańcy nie chcą przekopu Mierzei Wiślanej, http://www.gospodarkamorska.pl/wydarzenia/krynica-morska:-mieszkancy-nie, (dostęp 8.07.2018).

[4] Gospodarka Morska, 2014, Elbląg: Żegluga przez Zalew Wiślany zagrożona, http://www. gospodarkamorska.pl/wydarzenia/elblag:-zegluga-przez-zalew-wislany-zagrozona.html, (dostęp 5.07.2018).

[5] Kadłubowski, R., 2017, Elbląski port zanotował kolejny znaczny spadek przeładunku towarów. Wzrosła za to ilość pasażerów, Elbląski Dziennik Internetowy, https://info.elblag.pl/38,48720, Elblaski-port-zanotowal-kolejny-znaczny-spadek-przeladunku-towarow-Wzrosla-za-to-ilosc-pasazerow.html, (dostęp 1.06.2018).

[6] Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M., 2012, Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), MTBiGM, Warszawa.

[7] Krośnicka, K., Zavorotynskiy, N., 2016, Zarys koncepcji rozwoju portu Elbląg, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5, s. 301–312.

[8] Libudzka, A., 2017, Większość samorządów nad Zalewem Wiślanym popiera przekop Mierzei, Portal Morski, http://www.portalmorski.pl/zegluga/37314-wiekszosc-samorzadow-nad-zalewe, (dostęp 6.07.2018).

[9] Matczak, M., Krośnicka, K., Ołdakowski, B., 2015, Strategia rozwoju Portu Morskiego w Elblągu, Actia Forum, Elbląg/Gdynia.

[10] Matczak, M., Ołdakowski, B., Kalinowski, J., Kaszubowski, D., 2009, Studium rozwoju strategicz¬nego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim, Actia Forum, Gdynia, http://www.wiki.leba.eu/_media/dokumenty/studium_rozwoju_strategicznego_.

[11] Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wod¬nych, DzU nr 77, poz. 695.

[12] Trusiewicz, I., 2016, Elbląg chce być wpuszczony w kanał, Rzeczpospolita, http://www. rzeczpospolita.pl/Zycie-Warminsko-Mazurskiego/309149853-Elblag-chce-byc-wpuszczony-w-kanal.html, (dostęp 8.07.2018).

[13] Zarząd Portu Morskiego Elbląg, 2018, http://www.port.elblag.pl, (dostęp 8.07.2018).

Remove [1] Barański, A., Dawidowicz, D., Dobrzańska, D., Kiejzik-Głowińska, M., Tyszecki, A., Wojnarowska, A., Żochowska, M., 2017, Karta informacyjna przedsięwzięcia „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”, EKO-KONSULT Andrzej Tyszecki, Gdańsk.

[2] Ficoń, K., 2010, Logistyka morska. Statki, porty, spedycja, BEL Studio, Warszawa.

[3] Gospodarka Morska, 2012, Krynica Morska: Mieszkańcy nie chcą przekopu Mierzei Wiślanej, http://www.gospodarkamorska.pl/wydarzenia/krynica-morska:-mieszkancy-nie, (dostęp 8.07.2018).

[4] Gospodarka Morska, 2014, Elbląg: Żegluga przez Zalew Wiślany zagrożona, http://www. gospodarkamorska.pl/wydarzenia/elblag:-zegluga-przez-zalew-wislany-zagrozona.html, (dostęp 5.07.2018).

[5] Kadłubowski, R., 2017, Elbląski port zanotował kolejny znaczny spadek przeładunku towarów. Wzrosła za to ilość pasażerów, Elbląski Dziennik Internetowy, https://info.elblag.pl/38,48720, Elblaski-port-zanotowal-kolejny-znaczny-spadek-przeladunku-towarow-Wzrosla-za-to-ilosc-pasazerow.html, (dostęp 1.06.2018).

[6] Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M., 2012, Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), MTBiGM, Warszawa.

[7] Krośnicka, K., Zavorotynskiy, N., 2016, Zarys koncepcji rozwoju portu Elbląg, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5, s. 301–312.

[8] Libudzka, A., 2017, Większość samorządów nad Zalewem Wiślanym popiera przekop Mierzei, Portal Morski, http://www.portalmorski.pl/zegluga/37314-wiekszosc-samorzadow-nad-zalewe, (dostęp 6.07.2018).

[9] Matczak, M., Krośnicka, K., Ołdakowski, B., 2015, Strategia rozwoju Portu Morskiego w Elblągu, Actia Forum, Elbląg/Gdynia.

[10] Matczak, M., Ołdakowski, B., Kalinowski, J., Kaszubowski, D., 2009, Studium rozwoju strategicz¬nego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim, Actia Forum, Gdynia, http://www.wiki.leba.eu/_media/dokumenty/studium_rozwoju_strategicznego_.

[11] Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wod¬nych, DzU nr 77, poz. 695.

[12] Trusiewicz, I., 2016, Elbląg chce być wpuszczony w kanał, Rzeczpospolita, http://www. rzeczpospolita.pl/Zycie-Warminsko-Mazurskiego/309149853-Elblag-chce-byc-wpuszczony-w-kanal.html, (dostęp 8.07.2018).

[13] Zarząd Portu Morskiego Elbląg, 2018, http://www.port.elblag.pl, (dostęp 8.07.2018).

Published

2018-04-30

How to Cite

Salomon, A. (2018). Current State and Development Perspectives of Elbląg Port. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (107), 99–115. https://doi.org/10.26408/107.07

Issue

Section

Articles