Comparative Analysis of Low Temperature Pyrolysis Products of Selected Plastics in a Low Pressure Reactor – Preliminary Research

Authors

  • M. Tyliszczak Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych
  • A. Lesnau Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Techniki

DOI:

https://doi.org/10.26408/108.11

Keywords:

pyrolysis, plastics, waste, pyrolysis reactors, pyrolysis oil

Abstract

The article presents a comparative analysis of selected products resulting from the low-temperature pyrolysis process for selected plastic waste. The analysis was carried out for two different groups of waste. The first one concerned waste HD-PE from group 2, while the second one was mixed waste, i.e. PP, PS, HD-PE, LD-PE and multi-material packaging. A low-pressure reactor with a direct cooling system for hydrocarbon vapors of own design was used to produce the test samples. The presented analysis in the article showed the usefulness of products such as gas or oil, resulting from low-temperature pyrolysis and the possibility of using this method to dispose of this waste in a safe and environmentally friendly way.

References

Basau, P., 2010, Biomass Gasification and Pyrolysis Practical Design and Theory, Oxford.

[2] Broniarz-Pres, L., Różańska, S., Kmiecik, J., 2013, Analiza reologiczna paliw i biopaliw ciekłych, Inż. Ap. Chem., vol. 52, nr 3, s. 159–160.

[3] Czop, M., 2015, Kompleksowe zagospodarowanie tworzyw sztucznych ze strumienia odpadów komunalnych. Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska, Barbusiński, K., (red.), Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice.

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

[5] Martin-Gullon, I., Esperanza, M., Font, R., 2001, Kinetic Model for the pyrolis and Combustion of Poly-ethylene terephthalate (PET), J. Anal. Appl. Pyrolysis, vol. 58–59, s. 635–650.

[6] PEP Annual Report, 2014, https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/235-pep-annual-report-2014.

[7] Przybylski, M., 2017, GUS: Polacy produkują coraz więcej śmieci, http://www.pap.pl/ak¬tu¬al¬nosci/¬news,¬115082olacy-produkuja-coraz-wiecej-smieci.html.

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 grudnia 2007 r., w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych, DzU 2008, nr 3, poz. 12.

Published

2018-02-28

How to Cite

Tyliszczak, M., & Lesnau, A. (2018). Comparative Analysis of Low Temperature Pyrolysis Products of Selected Plastics in a Low Pressure Reactor – Preliminary Research. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (108), 134–142. https://doi.org/10.26408/108.11

Issue

Section

Articles